logo

Category

Noticias

SOLICITAR TARXETA «AA».

Todas as  persoas que teñan ó seu cargo un familiar con Alzhéimer  xa poden solicitar a nova Tarxeta Sanitaria “AA” do SERGAS ( Servicio Galego de Saúde). Presentando esta tarxeta os beneficiarios terán preferencia na atención en consultas en centros de saúde, consultas externas, urxencias ou hospitalización e permitirase aos seus acompañantes ou coidadores o acompañamento permanente durante a asistencia sanitaria. P
Máis información