logo
  • VOLUNTARIADO
    A participación de persoas voluntarias é fundamental para o desenvolvemento das actividades de AFAMON.
  • OBXETIVOS
    A persoa que asume ese rol de coidador terá que facer fronte a unha gran cantidade de tarefas que desbordan con frecuencia as súas posibilidades reais
  • OS NOSOS SERVICIOS
    Prestar asistencia psicolóxica e social ós familiares dos afectados pola enfermidade de Alzheimer ou outras demencias.

Inicio

Contáctanos

Asociación de Enfermos de Alzheimer de Monforte de LemosFAMILIA E COIDADORES

Cando unha persoa presenta algún tipo de demencia que o fai dependente, dentro do sistema familiar soe haber unha persoa, o coidador principal, que asume as tarefas do coidado básico, coas responsabilidades que iso leva, que é percibido polos restantes membros da familia coma o responsable de asumir o coidado do enfermo, sen que xeralmente chegase a desempeñar ese papel por acordo explícito da familia. A persoa que a
Máis información