logo

Quen somos

AFAMON ( Asociación Familiares enfermos Alzheimer Monforte) constitúese en Asociación sen ánimo de lucro e de carácter benéfico o 2 de xullo de 2001, logo de que un grupo de familiares que tiñan ó seu cargo un enfermo de Alzheimer ou doutro tipo de demencia, constataran a escaseza de recursos na Comarca de Terra de Lemos de atencións ás súas necesidades e ás dos seus seres queridos. Daquela a información sobre a enfermidade de Alzheimer ( que é, como evoluciona, , que necesidades especiais teñen os que a padecen , que pode facer o familiar para prestarlle uns coidados adecuados,etc.) era moi limitada e as persoas que comezamos esta andaina tiñamos moitas dúbidas sobre o que lle pasaba ós nosos enfermos pero tamén había inquedanzas e ganas de cambiar a situación e buscar o apoio da sociedade e da administración para dar resposta non só ás necesidades individuais daquel grupo inicial senón de tódolos afectados da Comarca.

Dende a creación de AFAMON realizáronse diversas actuacións a favor das persoas con demencia e dos seus familiares na Comarca de Terra de Lemos (Lugo). Podemos realizar a seguinte diferenciación en tres etapas que reproducirían a pequena historia de AFAMON:

1ª FASE: dende o ano 2001 ata o ano 2003: inicio das actividades da Asociación . Durante esta etapa realizáronse as seguintes accións:

Atención social e psicolóxica a familiares de afectados.
Atención psicolóxica no fogar para aqueles usuarios que non puidesen desprazarse ata a sede da Asociación.
Charlas informativas para familiares e coidadores en materia de coidados e atención a enfermos de Alzheimer e outras Demencias.
Actividades de sensibilización social: celebracións de carácter lúdico festivo, celebración do Día Mundial de Alzheimer, campañas de sensibilización e captación de socios e recursos.

2ª FASE: dende o ano 2004 ata o ano 2006: Inicio e consolidación de proxectos de atención directa a familias e persoas con demencias.

Obradoiros de estimulación cognitiva e psicomotriz para persoas con demencia en fase leve ou moderada.
Servizo de Atención persoal no fogar.
Terapia de Grupo para familiares coidadores.
Obradoiros de formación básica en Alzheimer para familiares coidadores.

3ªFASE: a partir do exercicio 2007 ata a actualidade: mantemento dos servizos anteriores e ampliación das intervencións. Novos proxectos.

Servizo de apoio psicosocial para familias con persoas con demencias.
Programa de Voluntariado .
Visitas culturais .
Estimulación psicomotriz e exercicio físico no medio acuático (Piscina Municipal).