logo

Tipos de demencias

ESQUEMA DE CLASIFICACIÓN DOS TIPOS DE DEMENCIAS

1. Demencias primarias ou dexenerativas
De tipo cortical:

Enfermidade de Alzheimer.
Demencia por Corpos de Lewy Difusos.
Demencias fronto-temporais: Enfermidade de Pick, Demencia Semántica, Afasia progresiva non fluida, e outras formas.

De tipo subcortical:

Demencia na Enfermidade de Parkinson.
Enfermidade de Huntington.
Parálisis Supranuclear Progresiva.
Outras formas.

Formas mixtas

2. Demencias secundarias

Vascular

Demencia multiinfarto.
Demencia por infarto estratéxico.
Demencia por enfermidade de pequeno vaso, de predominio subcortical (enfermidade de Binswanger, estado lacunar, anxiopatía amiloide con hemorraxias, CADASIL).
Demencia por isquemia-hipoxia.
Demencia por hemorraxias.
Outras formas.

Por expansións intracraneais: hidrocefalia, tumores,…

De orixen infeccioso: por VIH, priónicas, neurosífile,…
outras orixes:

Endocrino: hipotiroidismo, disfunción tiroidea,…

Metabólicas: uremia, porfiria, enfermidade de Wilson,…

Carenciais: déficil de vitamina B12, de fólico, de tiamina, de niacina,…

Tóxicos: Demencia alcohólica, por metáis, fármacos,…

Vasculitis: Lupus, Enfermidade de Behçet,…

Traumatismos: Demencia postraumática, Demencia puxilística,…

3. Demencias combinadas ou de etioloxía múltiple:

Mixta (vascular e dexenerativa).
Outras Demencias combinadas.