logo

Xunta directiva

 

 

segundo acordo tomado pola maioría absoluta dos asistentes  na  Asemblea Xeral celebrada o día 16 de maio  no local social  situado no Edificio Multiusos de Monforte de Lemos,  resultou a composición da nova Xunta directiva de AFAMOM como segue:

PRESIDENTA: Estrella Rodríguez López.

VICEPRESIDENTE: Carlos Álvarez González.

SECRETARIA:  María Lillo Montes.

TESOUREIRA: Mª Jesús Montes Pereira.

VOGAL: Mª del Rosario Cordón Crespo.

VOGAL: Anastasia Fernández Tundidor.