|
Rexistro
CHÁMANOS

982 410 929

EQUIPO TÉCNICO

Actualmente o equipo técnico está formado por cinco profesionais: Unha Psicóloga, un Traballador Social, un Educador Social, e dúas Auxiliares coidadoras. Ademais cóntase coa colaboración de voluntarios  procedentes de diferentes ámbitos profesionais que realizan tarefas de apoio e dinamización sobre todo nos obradoiros de estimulación cognitiva e psicomotriz.

OS NOSOS SOCIOS

A día de hoxe AFAMON está formada por 69 socios .

A meirande parte son familiares directos de afectados por algunha demencia.

OS ESTATUTOS

Os estatutos de AFAMON  foron modificados para adaptalos ás previsións da Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, por acordo da asamblea xeral celebrada ó efecto o día 12 de novembro de 2002. AFAMON atópase inscrita no Rexistro Provincial de asociacións co número 2001/002425-1ª (LUGO).

Formulario contacto


A nosa Situación

Entidades colaboradoras

Asociación de Familiares de Enfermos de Alheimer de Monforte de Lemos

Wooweb.es - Desarrollo Web