logo
  • VOLUNTARIADO
    A participación de persoas voluntarias é fundamental para o desenvolvemento das actividades de AFAMON.
  • OBXETIVOS
    A persoa que asume ese rol de coidador terá que facer fronte a unha gran cantidade de tarefas que desbordan con frecuencia as súas posibilidades reais
  • OS NOSOS SERVICIOS
    Prestar asistencia psicolóxica e social ós familiares dos afectados pola enfermidade de Alzheimer ou outras demencias.

Inicio

Contáctanos

Asociación de Enfermos de Alzheimer de Monforte de LemosSOLICITAR TARXETA “AA”.

Todas as  persoas que teñan ó seu cargo un familiar con Alzhéimer  xa poden solicitar a nova Tarxeta Sanitaria “AA” do SERGAS ( Servicio Galego de Saúde). Presentando esta tarxeta os beneficiarios terán preferencia na atención en consultas en centros de saúde, consultas externas, urxencias ou hospitalización e permitirase aos seus acompañantes ou coidadores o acompañamento permanente durante a asistencia sanitaria. P
Read More

V XORNADAS FORMATIVAS PARA FAMILIARES COIDADORES DE PERSOAS CON ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS.

V XORNADAS FORMATIVAS PARA FAMILIARES COIDADORES DE PERSOAS CON ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS. DIRIXIDO A: · Con prioridade: familiares de persoas con Alzheimer ou outra demencia. · Profesionais e estudantes do ámbito sociosanitario. · Poboación interesada en xeral. OBXECTIVOS: Coas xornadas que se presentan, preténdese facilitarlle ós participantes unha visión integral das demencias e dos coidados que necesitan as pe
Read More

FAMILIA E COIDADORES

Cando unha persoa presenta algún tipo de demencia que o fai dependente, dentro do sistema familiar soe haber unha persoa, o coidador principal, que asume as tarefas do coidado básico, coas responsabilidades que iso leva, que é percibido polos restantes membros da familia coma o responsable de asumir o coidado do enfermo, sen que xeralmente chegase a desempeñar ese papel por acordo explícito da familia. A persoa que a
Read More