logo
  • VOLUNTARIADO
    A participación de persoas voluntarias é fundamental para o desenvolvemento das actividades de AFAMON.
  • OBXETIVOS
    A persoa que asume ese rol de coidador terá que facer fronte a unha gran cantidade de tarefas que desbordan con frecuencia as súas posibilidades reais
  • OS NOSOS SERVICIOS
    Prestar asistencia psicolóxica e social ós familiares dos afectados pola enfermidade de Alzheimer ou outras demencias.

Inicio

Contáctanos

Asociación de Enfermos de Alzheimer de Monforte de Lemos